Anunț achiziție directă – „Lucrări de reparații și renovare grupuri sanitare”

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Lucrări de reparații și renovare grupuri sanitare

În atenția tuturor operatorilor economici interesați:

Autoritatea contractantă ,,VASILE ALECSANDRI”, cu sediul în București, Str. Știrbei Vodă, nr. 32-34, sector 1, telefon/fax: 021 3138287, cod de identificare fiscală 20745701, cont RO51TREZ70124650220XXXXX, deschis la Trezoreria sector 1, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, intenționează să achiziționeze următoarele lucrări:”Lucrări de reparații și renovare grupuri sanitare”.

Va atasam pentru consultare si eventuala colaborare caietul de sarcini si documentatia necesara accesarii acestei achizitii directeAnunt complet Caiet de sarcini

Formular nr. 1 – Declarație art. 164 Formular nr. 2 – Declarație art. 165  Formular-nr.-3-Declaratie-art.-167 Formular-nr.-4-Declaratie-art.-59-si-60 Formular-nr.-5-Declaratie-experienta-similara Formular-nr.-6-Scrisoare-de-inaintare Formular-nr.-7-Formular-de-oferta Model-Contract-de-lucrari