Regulament utilizare curti-terenuri sport

Anexa 1 la Regulamentul privind accesul și modul de utilizare a terenului de sport din curtea  Școlii Gimnaziale VASILE ALECSANDRI Accesul în orice alt spațiu din clădirea școlii este strict interzis. Această procedură va fi repetată de fiecare însoțitor de grup, care la plecare va semna în rubrica ,,Predat în condiții optime”, și va fi …

Activități de intervenție

ACTIVITĂȚI DE INTERVENȚIE desfășurate în anul școlar 2022 – 2023           ACTIVITĂȚI REMEDIALE             EXCURSIA LA CÂMPULUNG – NĂMĂIEȘTI SPECTACOLUL MAGIA CĂRȚII

PROIECTUL PNRAS
REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR

 UNITATEA NOASTRĂ ȘCOLARĂ IMPLEMENTEAZĂ ÎN PERIOADA 2022 – 2025 PROIECTUL PNRAS –  REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR  în conformitate cu: Pilonul 1: asigurarea accesului la educație și o educație de calitate pentru toți copiii Pilonul 2: asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii Pilonul 3: reintegrarea în sistemul educațional a persoanelor care au părăsit timpuriu școala Pilonul …

Anunț achiziție directă – „Lucrări de reparații și renovare grupuri sanitare”

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lucrări de reparații și renovare grupuri sanitare În atenția tuturor operatorilor economici interesați: Autoritatea contractantă ,,VASILE ALECSANDRI”, cu sediul în București, Str. Știrbei Vodă, nr. 32-34, sector 1, telefon/fax: 021 3138287, cod de identificare fiscală 20745701, cont RO51TREZ70124650220XXXXX, deschis la Trezoreria sector 1, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea …