Acasa

 

Regulament privind accesul și modul de utilizare a terenului de sport din curtea Școlii Gimnaziale „VASILE ALECSANDRI”


 

 

 

 

 

Nr. 3106/28.11.2023

Comunicat din partea conducerii Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri”

                Prin prezenta vă informăm că unitatea noastră a făcut demersuri pentru implementarea Legii nr. 8/2023 prin prezentarea în ședințele de lucru ale consiliilor profesorale și de administrație  a Regulamentului pentru accesul și modul de uitilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber ale unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în administrația Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București și a măsurilor care se impun. Regulamentul, orarul de acces pentru utilizarea spațiilor și terenurilor de sport exterioare au fost afișat la avizierul unității și pe site-ul instituției, precum și numărul de telefon al compartimentului de secretariat pentru programarea în prealabil a activităților cu caracter sportiv.

Director,

 Prof. DRULĂ SIMONA MARIANA

REGULAMENT privind accesul și modul de utilizare a terenului de sport din curtea Școlii Gimnaziale „VASILE ALECSANDRI”


PROIECTUL PNRAS
REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR

 UNITATEA NOASTRĂ ȘCOLARĂ IMPLEMENTEAZĂ ÎN PERIOADA 2022 – 2025

PROIECTUL PNRAS –  REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR

 în conformitate cu:

  • Pilonul 1: asigurarea accesului la educație și o educație de calitate pentru toți copiii
  • Pilonul 2: asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii
  • Pilonul 3: reintegrarea în sistemul educațional a persoanelor care au părăsit timpuriu școala
  • Pilonul 4: dezvoltarea sprijinului instituțional adecvat

 

Scoala Gimnaziala „Vasile Alecsandri” a fost vizitata de o comisie ARACIP in urma careia a obtinut calificativul „Foarte Bine” la toate punctele verificate. Puteti vedea procesul verbal intocmit de comisia ARACIP accesand acest link: proces verbal aracip


Vă invităm la un tur virtual al școlii noastre

Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea Regulamentului pentru accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber ale unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureșt – Click aici


MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat

În temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 698/DGIP din 12.10.2021 al prezentului ordin,
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
Art. 1. – Se aprobă Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Citeste mai mult…

  •  

 

Vă punem la dispoziție cererile necesare pentru accesarea fiecărui tip de bursă:

Bursa de studiu Bursa venituri mici  Bursa medicala Bursa orfan


 

[facebook url=”https://www.facebook.com/scoala.v.alecsandri