Activități de intervenție

ACTIVITĂȚI DE INTERVENȚIE desfășurate în anul școlar 2022 – 2023           ACTIVITĂȚI REMEDIALE             EXCURSIA LA CÂMPULUNG – NĂMĂIEȘTI SPECTACOLUL MAGIA CĂRȚII

PROIECTUL PNRAS
REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR

 UNITATEA NOASTRĂ ȘCOLARĂ IMPLEMENTEAZĂ ÎN PERIOADA 2022 – 2025 PROIECTUL PNRAS –  REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR  în conformitate cu: Pilonul 1: asigurarea accesului la educație și o educație de calitate pentru toți copiii Pilonul 2: asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii Pilonul 3: reintegrarea în sistemul educațional a persoanelor care au părăsit timpuriu școala Pilonul …

Anunț achiziție directă – „Lucrări de reparații și renovare grupuri sanitare”

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lucrări de reparații și renovare grupuri sanitare În atenția tuturor operatorilor economici interesați: Autoritatea contractantă ,,VASILE ALECSANDRI”, cu sediul în București, Str. Știrbei Vodă, nr. 32-34, sector 1, telefon/fax: 021 3138287, cod de identificare fiscală 20745701, cont RO51TREZ70124650220XXXXX, deschis la Trezoreria sector 1, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea …

Anunt achizitie directa – Lucrari de inlocuire / instalare de echipamente (instalatie) pentru incalzire centrala

Va atasam pentru consultare si eventuala colaborare caietul de sarcini si documentatia necesara accesarii acestei achizitii directe Caiet de sarcini Formular nr. 1 – Declarație art. 164 Formular nr. 2 – Declarație art. 165 Formular-nr.-3-Declaratie-art.-167 Formular-nr.-4-Declaratie-art.-59-si-60 Formular-nr.-5-Declaratie-experienta-similara Formular-nr.-6-Scrisoare-de-inaintare Formular-nr.-7-Formular-de-oferta Model-Contract-de-lucrari