PROIECTUL PNRAS
REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR

 UNITATEA NOASTRĂ ȘCOLARĂ IMPLEMENTEAZĂ ÎN PERIOADA 2022 – 2025

PROIECTUL PNRAS –  REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR

 în conformitate cu:

  • Pilonul 1: asigurarea accesului la educație și o educație de calitate pentru toți copiii
  • Pilonul 2: asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii
  • Pilonul 3: reintegrarea în sistemul educațional a persoanelor care au părăsit timpuriu școala
  • Pilonul 4: dezvoltarea sprijinului instituțional adecvat