Regulament intern 2017-2018

Regulament de ordine interioara

SECTIUNEA I
DISPOZITII GENERALE

Regulamentul de ordine interioara este un act normativ intern conceput in conformitate cu Constitutia Romaniei, a legii invatamantului…..

Cititi Regulamentul intern in format PDF