Evaluare nationala 2021

Noutati privind organizarea Evaluarii Nationale 2021

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.

Ordinul 3449 din 05 martie 2021 – privind organizarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2021 – Click aici (publicat in Monitorul Oficial nr 227 / 5.III.2021)